Skip to main content

Kwaliteitsregisters
KNOV, BIG en andere organisaties

Kwaliteitsregisters KNOV, BIG en andere organisaties

Alle verloskundigen die werkzaam zijn bij de verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) – de beroepsgroep van verloskundigen.

Het Kwaliteitsregister Verloskundigen stimuleert de deskundigheid van praktiserende verloskundigen in Nederland met als doel de kwaliteit van de zorgverlening door verloskundigen te bevorderen.

Wij laten als geregistreerde verloskundigen zien dat wij actief investeren in (nieuwe) kennis en vaardigheden. Bij herregistratie na vijf jaar geldt de eis dat wij minimaal 200 uur hebben besteed aan deskundigheidsbevordering verdeeld over verschillende categorieën.

Wij werken als geregistreerde verloskundigen volgens standaarden en richtlijnen van de KNOV. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk, die zich uitstrekt tot medische kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken.

BIG reregistreerd

Alle verloskundigen die werkzaam zijn in de Verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne zijn BIG-geregistreerd.

Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener en komt voort uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

  • Diane Giele-van Geest: 59039594903
  • Eve Hannant: 59912246103
  • Marjolein van Pelt: 19039598703
  • Marthe Oosterlee-van den Berg: 19910282903
  • Mirte Vos: 39927890103
Kwaliteitsregister BEN

Alle verloskundigen die werkzaam zijn bij de verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland).

Deze echokwaliteitsregisters hebben als doel de kwaliteit en veiligheid van het echoscopische onderzoek bij zwangeren en/of cliënten in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en borgen.

Contract SPSZN

Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) is één van de zeven regionale vergunninghouders voor de uitvoering van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO). Prenatale screening is een bevolkingsonderzoek dat in Nederland aan iedere zwangere wordt aangeboden.

De SPSZN heeft tot doel de prenatale screening binnen de regio Zuidwest Nederland te coördineren en de kwaliteit hiervan te bewaken. Wij zijn als verloskundige praktijk in het kader van de WBO verplicht een contract af te sluiten met dit regionaal centrum. Daarnaast hebben de echoscopisten die medische screeningsonderzoeken uitvoeren allen een kwaliteitsovereenkomst voor het uitvoeren van de prenatale screeningsonderzoeken 13- en 20-wekenecho’s.

Geboortezorg Zuid aan Zee

Verloskundige Praktijk Brielle & Westvoorne is lid van de Integrale Geboortezorg Organisatie “Zuid aan Zee”. Dit is een coöperatie met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren en samenwerking in de keten van geboortezorg (verloskundigen, gynaecologen en de kraamzorg) te optimaliseren.