Skip to main content

Net bevallen

Ben je net bevallen? Hierbij een overzicht (en informatie) van diverse zaken waar je mee te maken krijgt na de zwangerschap.

Voeding voor je kind

Het is nuttig om tijdens je zwangerschap na te denken of je borstvoeding of flesvoeding wilt geven aan je kind

Voor sommige vrouwen een makkelijke keuze, voor anderen niet. Je keuze zal afhangen van je eigen gevoel, eventuele eerdere ervaringen en je medische voorgeschiedenis (ziekten, operaties of medicijngebruik).

Wat je ook besluit: wij respecteren beide mogelijkheden!
Borstvoeding

Borstvoeding is de meest gezonde en natuurlijke voeding voor een kind. Het draagt bij aan de ontwikkeling van je kind en aan zowel jouw gezondheid als die van je kind. Zo bevat borstvoeding antistoffen die je kind tegen infecties beschermt. Daarnaast zullen bij kinderen van ouders met een erfelijke aanleg voor allergische aandoeningen, minder vroeg en minder hevige klachten ontstaan. Vrouwen die borstvoeding hebben gegeven blijken op latere leeftijd een lager risico te hebben op borst- en eierstokkanker.

Borstvoeding kan voor sommige vrouwen, voornamelijk in de eerste twee weken na de bevalling, zwaar zijn. De voeding moet op gang komen en je bent bezig om het aanleggen van je kind onder de knie te krijgen. Zodra de borstvoeding op gang is en je voldoende geoefend hebt, hebben veel vrouwen plezier in het geven van borstvoeding.

Informatie borstvoeding

Er zijn informatieavonden om je te informeren over het geven van borstvoeding en alles wat hierbij kan komen kijken. Vraag bij onze assistente na waar en wanneer deze (online) bijeenkomsten zijn.

Meer betrouwbare informatie over borstvoeding kun je vinden op www.borstvoeding.com en www.borstvoeding.nl.

Flesvoeding

Besluit je flesvoeding te geven, dan is het handig vlak vóór de bevalling voeding (voor baby’s van 0-6 maanden), flessen en spenen in huis te halen. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaald merk: alles is wat ons betreft even goed. Wanneer er een bewezen allergie is bij de baby, wordt hypoallergene flesvoeding geadviseerd.

Tips over flesvoeding

Na de bevalling zal de kraamverzorgster je alles uitleggen over het maken van een voeding, de hoeveelheid, de temperatuur ervan en het schoonhouden van de attributen.

Vitamine K en D

Bij zowel borst- als flesvoeding wordt geadviseerd aanvullend vitaminen te geven aan je kind. Vitamine K bevordert de bloedstolling en vitamine D bevordert de botontwikkeling. Beide vitaminen kun je in druppelvorm bij een drogist halen. Let erop dat het speciaal voor baby’s is, op oliebasis is en de juiste dosering bevat.

Dosering bij borstvoeding

Geef vanaf de 8e dag na de bevalling de volgende vitaminen bij:
Vitamine K: 150µg per dag (t/m leeftijd van 3 maanden).
Vitamine D: 10µg per dag (t/m leeftijd van 4 jaar).

Dosering bij flesvoeding

Geef vanaf de 8e dag na de bevalling de volgende vitamine bij:
Vitamine D: 10µg per dag (t/m leeftijd van 4 jaar).

Verloskundige zorg

Wij zullen niet onaangekondigd tussen
13:00-15:00 uur verschijnen i.v.m. je rustuur

Zodra de bevalling achter de rug is, volgen er een aantal telefonische contactmomenten en vinden er minimaal twee huisbezoeken plaats om je in deze periode te begeleiden.

Tijdens de visites bespreken we o.a. hoe het gaat met de (borst)voeding, het herstel van de bevalling en de controles van moeder en kind (die worden uitgevoerd door de kraamverzorgster). Je kunt tijdens de visites vragen stellen en wij zullen voorlichting en adviezen geven waar nodig. We sluiten de zorg tussen de 8e en 14e dag na de bevalling af. Kraamvisites proberen wij altijd ’s morgens te doen, maar als wij bezig zijn met bevallingen of spoedgevallen, dan wordt het ’s middags.

Kraamzorg

Bij een ziekenhuisbevalling op medische indicatie is geen kraamverzorgster,
maar een verpleegkundige aanwezig

Assistentie thuisbevalling

Als je thuis bevalt, assisteert een kraamverzorgster van het door jou gekozen kraamcentrum ons bij de bevalling. Aansluitend helpt ze met de verzorging van de baby en moeder en zorgt ze voor de eerste opstart. Beval je overdag, dan blijft ze vaak de rest van de dag. Beval je in de nacht, dan gaat ze mogelijk een paar uur naar huis om bijtijds in de ochtend weer de verzorging op te pakken.

Assistentie poliklinische bevalling

Als je in het ziekenhuis bevalt, zal een kraamverzorgster of verpleegkundige aanwezig zijn om jou te helpen en ons te assisteren tijdens de bevalling. Het kan zijn dat dit een kraamverzorgster is van het kraamcentrum waar je je hebt ingeschreven, maar kan ook van een ander kraamcentrum zijn. Zij sluit haar zorg af op het moment, dat je 2-3uur na de bevalling het ziekenhuis weer verlaat. Thuis wordt de zorg gegeven door óf de kraamverzorgster die bij je bevalling aanwezig was in het ziekenhuis, of een andere kraamverzorgster.

Kraamweek

In de kraamweek is de primaire taak van de kraamverzorgster de verzorging van moeder en kind. Zij voert bij beiden lichamelijke controles uit en noteert deze in het zorgplan, assisteert bij het geven van borst- of flesvoeding en leert je de baby te verzorgen. Uiteraard worden vader en eventuele andere kinderen niet vergeten en ondersteunt ze het huishouden. Bij vragen of problemen zal de kraamverzorgster met de verloskundige overleggen. Zo nodig kan de kraamzorg verlengd worden.

Wij raden je aan kraamzorg vanaf ongeveer 12 weken zwangerschap te regelen. Wij werken in onze regio veel samen met kraamcentrum DAT en kraamzorg de Eilanden. Het staat je vrij om ook voor een ander kraamzorgbureau te kiezen. Tijdens de eerste controle krijg je folders van verschillende kraambureaus mee.

Aangifte van de baby na de bevalling

Na de bevalling moet je kind binnen 3 dagen na de geboorte worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin je kind is geboren. Er wordt een geboorteakte opgemaakt, wat het juridische bewijs is van de geboorte. De aangifte van geboorte is altijd kosteloos en kan bij de meeste gemeenten volledig digitaal. Ook is het nog steeds mogelijk om door de vader/duo-moeder fysiek aangifte te doen bij de gemeente waarin de baby geboren is. Hierbij kan de baby bijgeschreven worden in het trouwboekje.

Aangifte Voorne aan Zee

Aangifte van een geboorte in de gemeente Voorne aan Zee kan volledig digitaal via: www.voorneaanzee.nl/geboorteaangifte.
Ook kun je middels een van te voren gemaakte afspraak, fysieke aangifte doen bij een van de gemeentehuizen van de plaatsen die tot gemeente Voorne aan Zee behoren.

Aangifte Rozenburg

Aangifte van een geboorte in de deelgemeente Rozenburg kan volledig digitaal via: www.rotterdam.nl/geboorteaangifte-doen
Ook kun je middels een van te voren gemaakte afspraak, fysieke aangifte doen bij alle stadswinkels van de plaatsen die tot gemeente Rotterdam behoren (dus ook in Rozenburg zelf).

Aangifte Dirksland

Aangifte van een geboorte in Dirksland kan volledig digitaal via: www.goeree-overflakkee.nl/geboorteaangifte-doen.
Ook kun je middels een van te voren gemaakte afspraak, fysieke aangifte doen in het gemeentehuis van Middelharnis.

Hielprik en gehoortest

De hielprik wordt bij je thuis uitgevoerd door een screener die werkzaam is bij het consultatiebureau, bij hetzelfde bezoek voert de screener de neonatale gehoorscreening uit

Neonatale hielprikscreening

Tussen de 4e en 7e dag na de geboorte wordt bij het kind wat bloed afgenomen uit de hiel. In het laboratorium wordt dit bloed onderzocht op een aantal zeldzame, maar ernstige stofwisselingsziekten (zoals cystic fibrosis, schildklieraandoening, sikkelcelanemie). Snelle opsporing van deze aandoeningen kan ernstige schade in de lichamelijk en/of geestelijke ontwikkeling van je kind voorkomen of beperken. De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen met bijvoorbeeld medicijnen of een dieet. Deelname aan de neonatale hielprikscreening is niet verplicht, maar wordt door ons wel aangeraden.

Neonatale gehoorscreening

Voor de ontwikkeling van je kind is een goed gehoor belangrijk. Kinderen die niet goed horen, kunnen problemen krijgen met de ontwikkeling van taal en spraak.

Bij pasgeboren baby’s kan met een gehoortest een eventueel gehoorverlies vroeg worden ontdekt. Hoe eerder dit gebeurt, hoe sneller de behandeling kan beginnen. Dit is gunstig voor de taalspraakontwikkeling.

Bij de gehoortest krijgt je kind een zacht dopje in het oor. Door dit dopje klinkt een zacht ratelend geluidje. Het dopje is verbonden met een meetapparaat. Dit apparaatje meet het gehoor van je kind. De test duurt enkele minuten en doet geen pijn. Meestal slaapt de baby gewoon door. Na de test krijg je meteen de uitslag. Soms kan de test mislukken doordat er bijvoorbeeld smeer of water in het oor zit. De gehoortest wordt dan op een later moment herhaald.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Contactgegevens CJG
Voorne aan Zee en Rozenburg

Telefoon: 010-2010110
Website: www.cjgrijnmond.nl

Nadat wij de zorg in het kraambed afsluiten, neemt het CJG de verdere ondersteuning bij de ontwikkeling van je kind van ons over.
De eerste kennismaking met het CJG zal ongeveer 10-14 dagen na je bevalling zijn. De kraamverzorgster meldt jullie bij het afsluiten van het kraambed aan bij het CJG en wij zullen ook een digitale overdracht naar het CJG versturen. Het CJG zal vervolgens telefonisch contact met je opnemen voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek.

De verdere controles zullen plaatsvinden op het consultatiebureau, door de arts en/of de wijkverpleegkundige. Taken van het CJG zijn o.a. het volgen van de groei van je kind (lengte en gewicht), de ontwikkeling (zitten, kruipen, staan, lopen), vaccineren, het geven van voorlichting, adviezen en het beantwoorden van vragen. Ook hebben alle CJG’s inloopspreekuren waar je, zonder afspraak, binnen kunt lopen met vragen of om je kind te wegen.

Nacontrole

Een belangrijk onderwerp na de bevalling is ook anticonceptie lees meer

Zes weken na je bevalling vindt een nacontrole plaats bij diegene die je zwangerschap en/of bevalling heeft begeleid. De nacontrole is niet verplicht, maar optioneel.

Tijdens deze controle bespreken we hoe alles verlopen is, hoe je herstelt van de bevalling, we bespreken nogmaals anticonceptie, geven adviezen en zullen zo nodig lichamelijk onderzoek uitvoeren (bloeddruk, Hb-gehalte meten, gewicht, bloedonderzoek). Mogelijk zullen we alvast vooruit kijken naar een eventuele volgende zwangerschap en bevalling met aanbevelingen en adviezen. Als deze serieuze gevolgen hebben voor volgende keer, worden deze ook genoteerd in ons dossier, zodat we daar t.z.t. rekening mee kunnen houden.Verder kun je natuurlijk terecht met vragen of klachten.

Voor de nacontrole kun je telefonisch een afspraak maken bij onze assistente. Wij adviseren je ongeveer 2 weken na je bevalling hiervoor te bellen, zodat we voldoende tijd voor je kunnen reserveren in de agenda.