Skip to main content
Zwanger

Verloskundige zorg

De eerste afspraak duurt ongeveer een uur en bestaat uit drie onderdelen

Voorafgaand aan de intake zullen we je een digitale vragenlijst sturen, met het verzoek deze zo compleet mogelijk in te vullen en vóór je eerste afspraak aan ons te retourneren.

Intake

1. Echo

Allereerst maakt de verloskundige een vitaliteitsecho om te kijken of het hartje klopt en wat de zwangerschapsduur ongeveer is.

2. Vervolgesprek verloskundige

Vervolgens zullen we de bijzonderheden van je vooraf ingevulde vragenlijst bespreken. Onderwerpen die aan bod komen zijn jouw gezondheid, medicijngebruik, operaties, de gezondheid van je partner en familieleden, je leefomstandigheden, het verloop van eventuele eerdere zwangerschap(pen) en de eventuele aanwezigheid van erfelijke ziekten in de familie.
Op deze manier proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jou en je partner. Zo kunnen we samen met jullie inschatten wat er nodig is voor een goede begeleiding van je zwangerschap. Zijn er bijvoorbeeld extra onderzoeken nodig, zoals aanvullend bloedonderzoek, echo’s of gesprekken met andere disciplines (gynaecoloog, klinisch geneticus of een ander medisch specialist)? Dan plannen we dit in.

Ook spreken we je sociaal-emotionele situatie met je door, zodat wij je, indien nodig, kunnen verwijzen/begeleiden naar de juiste instanties.

Tot slot zullen we, indien gewenst, de mogelijkheden bespreken van onderzoeken die je kunt doen om te kijken of er aanwijzingen zijn voor aangeboren aandoeningen bij je kindje. Je partner of iemand anders is altijd welkom bij iedere zwangerschapscontrole.

3. Bezoek bijassistente

Tot slot zal de assistente je algemene gegevens verifiëren, voorlichting en adviezen geven, bloeddruk meten en bloed afnemen.
Het is fijn als je je legitimatiebewijs en zorgpas meeneemt.

Vervolgcontroles

Tijdens je zwangerschap bepalen we met elkaar wat het schema wordt voor de vervolgafspraken. Hierin hanteren we géén ‘one-size-fits-all’-aanpak, maar zorg die is afgestemd op jouw individuele situatie en behoeften. Zo kun je bijvoorbeeld ook kiezen of je je zorg via de Centeringzorg of individueel ontvangt.

Tijdens de vervolgcontroles zullen we je welbevinden bespreken, je gedoseerd van voorlichting en adviezen voorzien en je vertellen welke onderzoeken er mogelijk zijn, zoals verschillende soorten echo’s , bloed- en urinecontroles. We zullen bij elke controle naar het hartje van de baby kijken of luisteren en je buik onderzoeken om een inschatting te maken van de groei. Alle gegevens noteren wij op een digitale zwangerschapskaart. Je hebt zelf via het zwangerenportaal digitaal toegang tot deze gegevens.

Je kiest zelf of je zoveel mogelijk bij dezelfde verloskundigen op het spreekuur komt, of juist liever verschillende verloskundigen treft bij de afspraken. De ene zwangere houdt meer van kleinschaligheid, de andere meer van de vrijheid om afspraken te kunnen plannen wanneer haar eigen agenda het toelaat.